Tarihçe

TARİHÇE

Merkezimiz ilk olarak İstanbul Üniversitesi Dericilik Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezi adı ile 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. M. Ercan ARTAN önderliğinde, ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan Deri Sanayii’ni oluşturan birimlerin sorunlarının belirlenmesi, çözümlenmesi ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi yönünde araştırma, geliştirme ve eğitim-öğretim hizmetleri vermek, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Geçmişte DPT ve İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen araştırmalar yürütülen Merkezimizde, Deri Teknolojisi alanında uzman ve kadrolu personelin kaybı yanında fiziki yetersizlikler, araştırma faaliyetlerinin aksamasına neden olmuş; Deri sektöründe ihtiyaç duyulan analiz vb. çalışmalar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deri Teknolojisi Programı bünyesinde yürütülmeye devam etmiştir.

Günümüze kadar geçen süre içinde, Merkezimiz kadrolu akademik ve idari personele sahip olamamakla birlikte, Deri Teknolojisi Programında yürütülen eğitime destek olmak amacı ile teknik imkanlarını geliştirmiştir.

2006 yılında Türk Deri Vakfı üyelerinin desteği ile uygulama alanlarında tadilat çalışmaları ve Hasan Yelmen Eğitim Vakfı’nın desteği ile makine eksiklikleri giderilmiştir.

2013 yılında Merkezimizdeki yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında, İstanbul Üniversitesi Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İDUAM) adı ile yeniden faaliyete geçerek, Yönetmeliği 28.06.2013 tarih, 28691 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış, 20.11.2013 tarihinde onaylanan Yönetim Kurulu üyeleri ile amaçları doğrultusunda çalışmaya başlamıştır.

12/12/2013
1097 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00